Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna świadczy usługi  zarówno wobec osób dorosłych, jak i dzieci, i młodzieży poniżej 18 r.ż.

Udziela pomocy osobom doświadczającym trudności m. in. w postaci zaburzeń lękowych (napadów paniki, lęku uogólnionego, lęku o zdrowie, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych), nastroju (depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej), odżywiania (anoreksji, bulimii, otyłości), snu, a także osobom znajdującym się w kryzysie, zmagającym się ze skutkami przewlekłego stresu (np. PTSD) oraz przeżywającym trudności w relacjach interpersonalnych.

Usługi świadczone są nieodpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub psychiatry) jak i komercyjnie.