Zespół terapeutyczny

W Poradni Psychologicznej przyjmują:

Mgr Ewa Jaworska – Bylica – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor terapii Gestalt, specjalista terapii uzależnień  w procesie certyfikacji

Mgr Teresa Orłowska – psycholog, psychoterapeuta i doradca systemowy w procesie certyfikacji

Dr Joanna Śmigiel – specjalista psychologii klinicznej

Mgr Justyna Urbaniak – specjalista psychologii klinicznej

Mgr Elżbieta Wieczorek – psycholog, certyfikowany specjalista i doradca systemowy, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Mgr Joanna  Wieloch – Łyskawa – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Mgr Zbigniew Wilczyński – Kamrat – pedagog, psychoterapeuta psychodynamiczny w procesie certyfikacji