Aktualności przychodni

2017
Od lipca 2017 r. Ośrodek Terapeutyczny „SZANSA” s.c. otrzymał dotację Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. na realizację dla Mieszkańców Gorzowa Wlkp. części zajęć indywidualnych i grupowych, w ramach programów terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu (w tym DDA) i innych środków psychoaktywnych.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2017. w ramach umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Ośrodek realizuje program dla osób z uzależnieniami behawioralnymi pt ” Szansa dla osób uzależnionych od czynności”. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Dla osób uczestniczących w nim realizowany jest bezpłatnie.

2018 r.

Od 2 stycznia do 31 grudnia 2018. w ramach umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Ośrodek realizuje program dla osób z uzależnieniami behawioralnymi pt ” Program podstawowy dla osób uzależnionych od czynności”. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Dla osób uczestniczących w nim realizowany jest bezpłatnie.

W 2018 r. w ramach otrzymanych dotacji od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Osrodek Terapeutyczny „SZANSA” s.c. realizuje programy dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych i współuzależnionych w tym DDA:
– Terapia uzależnienia od alkoholu
– Terapia współuzależnienia od alkoholu
– Terapia uzależnienia od środków pschoaktywnych
– Terapia współuzależnienia od środków psychoaktywnych
– Terapia osób z syndromem DDA

2019 r.

Od 2 stycznia do 31 grudnia 2019. w ramach umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Ośrodek realizuje program dla osób z uzależnieniami behawioralnymi pt ” Program podstawowy dla osób uzależnionych od czynności”. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Dla osób uczestniczących w nim realizowany jest bezpłatnie.