Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Składa się z:

  • Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
  • Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Środków Psychoaktywnych
  • Poradni Leczenia Uzależnień

W  Przychodni  przyjmowani   są   Pacjenci   uzależnieni  od środków   chemicznych  ( alkoholu,  narkotyków,  nikotyny,   leków),  uzależnieni od  czynności ( hazardu, komputera / Internetu, zakupów, seksu itd. ), współuzależnieni  parterzy  i  rodzice,  dorosłe  dzieci  z  rodzin  alkoholowych i dysfunkcyjnych.

Podczas przyjęcia obowiązuje posiadanie dowodu osobistego. W przypadku braku ubezpieczenia należy zgłosić ten fakt dyżurnemu terapeucie.

Wystawiamy  skierowania  do  oddziałów detoksykacyjnych, dziennych i  stacjonarnych  w godzinach dyżuru lekarzy Przychodni.

Przychodnia  mieści  się  Gorzów Wlkp.  przy  ul.  Mieszka I-go 57/3 (tel. 95/7205 074)
Dostępna jest:

  • od  poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 18:00
  • w piątek w godzinach 8:00 – 17:00
  • zajęcia   grupowe   trwają   do  godziny  21 : 00  ( w wieczornych   godzinach   trwania  zajęć  grupowych nie prowadzimy terapii indywidualnej ).