Zespół terapeutyczny oddziału

Dorota Olejniczak – Kierownik Oddziału
Magister pedagogiki, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (certyfikat KB ds. PN nr SP/01/2006),  ponadto ukończyła „Szkołę dla terapeutów” – etap podstawowy i zaawansowany, organizowaną przez Głogowskie Stowarzyszenie Terapii Uzależnień i Ochrony Zdrowia Psychicznego, Wprowadzenie do dialektycznej terapii behawioralnej organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno Behawioralnej, Ogólnopolskie szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej realizowane przez Akademię Myśli i Emocji w Warszawie.
Lidia Wywiał – Lekarz
Specjalista psychiatra (II st. specjalizacji w zakresie psychiatrii).
Michał Pilch – Terapeuta
Magister socjologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 2032), ponadto ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Istytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, aktualnie w trakcie jednolitych studiów magisterskich – kierunek psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.