Zespół terapeutyczny oddziału

Joanna Wieloch – Łyskawa – Dyrektor Ośrodka
Magister   psychologii,   magister  pielęgniarstwa,  certyfikowany  specjalista psychoterapii  uzależnień   (certyfikat PARPA nr 1133),  certyfikowany psychoterapeuta  poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB  nr 492, certyfikat EABCT), ponadto  ukończyła  Program Edukacji Psychologicznej  w zakresie Terapii Gestalt w Instytucie  Terapii Gestalt w Krakowie, Studium Psychologiczno –  Menadżerskie   w  Centrum   Leczenia  Uzależnień  w  Łodzi,  Studium  Wiedzy o Profilaktyce Narkomanii,   Szkolenie    z   zakresu   profilaktyki  i  terapii  uzależnień behawioralnych, Szkolenie z Terapii Schematu  dla osób cierpiących na zaburzenia  osobowości (wiązka B i C)  w Centrum  Terapii  Poznawczo – Behawioralnej  w  Warszawie, Szkolenie z   Terapii   Dialektyczno- Behawioralnej w  Polskim   Towarzystwie   Terapii   Dialektyno Behawioralnej w Warszawie, Szkolenie – „Praktyka diagnozy i psychoterapii osób z syndromem DDA”, Studia podyplomowe na kierunku Psychoterapia Poznawczo – Behawioralna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie .
Dorota Olejniczak – Kierownik Oddziału
Magister pedagogiki, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (certyfikat KB ds. PN nr SP/01/2006),  ponadto ukończyła „Szkołę dla terapeutów” – etap podstawowy i zaawansowany, organizowaną przez Głogowskie Stowarzyszenie Terapii Uzależnień i Ochrony Zdrowia Psychicznego, Wprowadzenie do dialektycznej terapii behawioralnej organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno Behawioralnej, Ogólnopolskie szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej realizowane przez Akademię Myśli i Emocji w Warszawie.
Lidia Wywiał – Lekarz
Specjalista psychiatra (II st. specjalizacji w zakresie psychiatrii).
Michał Pilch – Terapeuta
Magister socjologii, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji (zaświadczenie PARPA 3816/2014 – ukończony II etap), aktualnie w trakcie jednolitych studiów magisterskich – kierunek psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.