Zespół terapeutyczny

Joanna Wieloch – Łyskawa – Dyrektor Ośrodka
Magister   psychologii,   magister  pielęgniarstwa,  certyfikowany  specjalista psychoterapii  uzależnień   ( certyfikat  PARPA  nr  1133 ),  certyfikowany  psychoterapeuta  poznawczo – behawioralny  ( certyfikat PTTPB   nr  492, certyfikat EABCT),  ponadto   ukończyła  Program Edukacji Psychologicznej  w zakresie Terapii  Gestalt  w Instytucie   Terapii  Gestalt w Krakowie, Studium Psychologiczno –  Menadżerskie  w  Centrum    Leczenia   Uzależnień   w  Łodzi,   Studium  Wiedzy  o Profilaktyce Narkomanii,   Szkolenie   z   zakresu    profilaktyki   i  terapii    uzależnień  behawioralnych,  Szkolenie  z Terapii  Schematu   dla osób cierpiących  na  zaburzenia  osobowości (wiązka B i C)  w Centrum  Terapii  Poznawczo – Behawioralnej  w  Warszawie,  Szkolenie  z   Terapii   Dialektyczno –  Behawioralnej w  Polskim   Towarzystwie   Terapii   Dialektyno   Behawioralnej   w   Warszawie,    Szkolenie  –   „Praktyka   diagnozy  i  psychoterapii  osób  z syndromem  DDA”,  Studia  podyplomowe  na  kierunku  Psychoterapia  Poznawczo  –  Behawioralna  na Uniwersytecie SWPS w Warszawie .
Mariusz Krawczyk – Kierowni Przychodni
Magister pedagogiki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PAPRA nr 978), dyplomowany pracownik socjalny.
Wojciech Mita – Lekarz
Specjalista psychiatra (II st. specjalizacji w zakresie psychiatrii), biegły w przedmiocie uzależnienia.
Lidia Wywiał – Lekarz
Specjalista psychiatra (IIst. specjalizacji w zakresie psychiatrii).
Barbara Bułka – Terapeuta
Magister pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnien w procesie certyfikacji (zaświadczenie PARPA nr 2854/2012 – ukończony etap III), ponadto ukończyła Studium Wiedzy o Profilaktyce Narkomanii, Szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych.
Sylwia Bukowska – Terapeuta
Magister pedagogiki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnien (certyfikat PARPA nr 1118), ponadto ukończyła szkolenie: „Motywowanie do zmiany w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach” w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, szkolenie: „Terapia schematu w psychoterapii uzależnień, szkolenie: „Psychoterapia problemów występujących w zwiazkach i rodzinie w Fundacji ETOH w Warszawie, „, szkolenie: ” Psychoterapia osób uzależnionych i współuzależnionych z zaburzeniami osobowości na różnych etapach procesu zdrowienia” w Centrum Edukacji, Doradztwa i Rozwoju w Czarnym Borze.
Anna Głowacka – Terapeuta
Magister pedagogiki, specjalista terapii uzależnien w procesie certyfikacji (zaświadczenie KBds.PN nr 8/SITU/16- ukończony etap III), dyplomowany mediator rodzinny nr 798/MR/ Gdańsk/2011/2012, certyfikowany animator podmiotowości, ponadto ukończyła szkolenie :” Superwizyjne ujęcie pracy z wychowankiem trudnym” w Słupsku, szkolenie „Procedury pomocy dziecku krzywdzonemu oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą – zagadnienia praktyczne” w Centrum Szkoleniowym w Gdańsku, szkolenie: „Wykorzystanie mediacji i technik mediacyjnych w pracy z dzieckiem i rodziną” w w Polskim Centrum Mediacji oddział w Słupsku. 
Ewa Jaworska – Bylica – Terapeuta
Magister   psychologii, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji (zaświadczenie KB ds. PN nr 001742/S/2018), ponadto ukończyła „Kurs w zakresie teorii i podstawowych umiejętności w psychoterapii” organizowany przez Uniwersytet Jagielloński – Katedrę Psychoterapii w Krakowie, kurs „Hipnoza jako aplikacja NLP” organizowany przez NLP Neuroedukację i Stowarzyszenie NeuroLingwistycznego Programowania w Polsce, kurs „Zasady procedur hipnotycznych” organozowany przez Uniwersytet Jagielloński – Katedrę Psychoterapii w Krakowie, „Szkolenie   z   profilaktyki   i  terapii    uzależnień  behawioralnych – moduł hazard i media (certyfikat nr SB/2018/9),”Uzależnienie od czynności – program szkoleniowy dla realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy” organizowany przez Głogowskie Stowarzyszenie Terapii Uzależnień i Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Michał Pilch – Terapeuta
Magister socjologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 2032), ponadto ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Istytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, aktualnie w trakcie jednolitych studiów magisterskich – kierunek psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.
Ewa Piwarska – Terapeuta
Magister pedagogiki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1213), ponadto ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Socjoterapii w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp., Szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych,  „Stawka większa niż …7 – program szkoleniowy dla terapeutów uzależnień” w zakresie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.
Izabela Ratajczyk – Terapeuta
Magister filologii, certyfikowany specjalista terapii uzależnień ( certyfikat KB ds. PN nr SP/909/2014), ponadto ukończyła „Szkołę trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” realizowaną przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaleum, Szkolenie dla realizatorów programu terapii osób uzależnionych od kannabinoidów CANDIS, „Stawka większa niż …7 – program szkoleniowy dla terapeutów uzależnień”, Program wczesnej interwencji „Fred goes net”, „Dialog motywujący – szkolenie uzupełniające dla terapeutów pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychoterapia Poznawczo – Behawioralna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i w procesie certyfikacji psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Elżbieta Wieczorek – Terapeuta
Magister  psychologii,  magister  pielęgniarstwa,  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 550), certyfikowany psychoterapeuta i doradca systemowy (certyfikat WTTS nr 119/2015),   certyfikowany   psychoterapeuta    Polskiego   Towarzystwa   Psychiatrycznego (certyfikat nr 852),   biegły  w przedmiocie   uzależnienia,   ponadto  ukończyła  Szkolenie  dla   terapeutów  pracujących  z  osobami współuzależnionymi w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie,  Szkolenie z zakresu profilaktyki i  terapii  uzależnień   behawioralnych,  Kurs   podstawowy  i  zaawansowany  z terapii    systemowej  w Wielkopolskim  Towarzystwie  Terapii Systemowej.