Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, pedagogiem i pasjonatką twórczej prostoty.

Swoją drogę kształcenia zaczęłam od studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: resocjalizacja, profilaktyka i interwencja kryzysowa). Dalszy rozwój realizowałam w Studium Psychoterapii Uzależnień (szkolenie akredytowane przez PARPA) w Łodzi. Posiadam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr. 1975) wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Od ponad 4 lat  pracuje z osobami uzależnionymi oraz ich bliskimi (syndrom współuzależnienia, syndrom DDA) – indywidualnie oraz w grupach. Bliskie mi są nurty: psychodynamiczny i integracyjny. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W pracy skupiam się przede wszystkim na tworzeniu partnerskiej relacji opartej na uważności, autentyczności, szacunku i akceptacji zwracając szczególną uwagę na rozbudowanie sfery emocjonalnej.

Ceniona jestem za ciekawość i umiejętność całościowego pojmowania funkcjonowania drugiego człowieka, otwartość umysłu, i tzw. ludzką twarz.

Interesują mnie podróże, sport, książka.