Jestem pedagogiem, specjalistą terapii uzależnień w procesie certyfikacji.
Ukończyłam Wyższą Szkołę Humanistyczną w Gdańsku Kierunek: mediacje i negocjacje Specjalizacja: mediacja sądowa oraz pozasądowa – studia podyplomowe, Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi; Kierunek: pedagogika Specjalizacja: Psychopedagogika – studia magisterskie, Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi Kierunek: pedagogika, Specjalizacja: Prewencja Patologii i Zagrożeń Społecznych – studia licencjackie.
Uczestniczyłam w szkoleniach i kursy w zakresie: ” Readaptacji społecznej” Organizator: Fundacja POMOST, Fundacja Rozwoju KUL, XIII Edycja Szkolenia Certyfikacyjnego w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień, Superwizyjne ujęcie pracy z wychowankiem trudnym Organizator: Pracownia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Słupsku, Procedury pomocy dziecku krzywdzonemu oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą, zagadnienia praktyczne Organizator: Centrum Szkoleniowe Administracji Publicznej w Gdańsku, Konferencja: Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Wykorzystanie mediacji i technik mediacyjnych w pracy z dzieckiem i rodziną Organizator: Polskie Centrum Mediacji Oddział w Słupsku, Animator Podmiotowości Organizator: Pomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Posiadam Zaświadczenie wydane przez KBPN nr101/S/2020 potwierdzające status ubiegania się o certyfikat specjalisty terapii uzależnień.
Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym prowadząc sesje grupowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych, i indywidualne dla osób uzależnionych behawioralnie,  od alkoholu, środków psychoaktywnych i współuzależnionych.  
W Ośrodku Terapeutycznym „SZANSA” s. c. pracuję w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
Interesują mnie: książki Joanny Jax, sztuka I połowy XX wieku, historia II wojny światowej.