Jestem pedagogiem, specjalistą terapii uzależnień, absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu Szczecińskiego.

Posiadam  Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień KBds.PN nr SP/0120/2006.

Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Szkołę dla terapeutów w zakresie terapii poznawczo – behawioralnej, systemowej, dialogu motywacyjnego, terapii ericksonowskiej, strategiczno – strukturalnej terapii psychodynamicznej, terapii Gestalt i humanistycznej, Szkolenie – Terapia Poznawczo – Behawioralna w Profilaktyce i Terapii Uzależnień, a także Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin (KP05/2018) i Wprowadzenie do terapii zaburzeń osobowości BPD.

Ponadto uczestniczyłam w wielu szkoleniach takich jak: „Nawroty w uzależnieniach”, „Leczenie odwykowego  młodzieży uzależnionej”, „Utrata- pomoc w przeżywaniu żalu i żałoby”, „Terapia ofiar przemocy seksualnej”,

„Praca nad poczuciem własnej wartości u pacjentów uzależnionych i współuzależnionych”, „Skrypty życiowe według Analizy Transakcyjnej”, „Praca z pacjentem po przemocy seksualnej”, „Praca z krytykiem wewnętrznym”, „Uzależnienie od seksu”, „Program ograniczania picia”, „Pomoc parze dotkniętej problemem uzależnienia”.  

Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu, środków psychoaktywnych , behawioralnie oraz ich rodzinami i młodzieżą w nurcie poznawczo- behawioralnym oraz systemowym.

W Ośrodku Terapeutycznym „SZANSA”s.c.  w Oddziale Dziennym pełnię funkcję kierownika Oddziału Moje zainteresowania to góry, fotografia, rysunek.