Ewa Dopierała

Jestem psychologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie pomocy psychologicznej. Zdobyłam kompetencje m.in. w ramach Studium Terapii Rodzin prowadzonego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu oraz Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Psychoedukacji w Krakowie. Posiadam certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży wydany przez Ośrodek “Poza Schematami” w Warszawie.  Posiadam uprawnienia do stosowania najnowszych metod diagnostycznych – Skali Inteligencji Stanford-Binet 5, a także MMPI-2.

Prowadzę diagnozę i wsparcie dla dzieci i dorosłych. Mam doświadczenie w prowadzeniu “Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Prowadzę psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym i w ujęciu systemowym.

W Ośrodku Terapeutycznym „SZANSA” s.c. pracuję w Poradni Psychologicznej.