Jestem psychologiem, doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii (Praca doktorska pt.: „Psychologiczne i społeczne wyznaczniki aktywności ludzi starych”, UAM Poznań). Posiadam specjalizację z psychologii klinicznej. Jestem absolwentką  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończyłam „Kurs podstawowy i zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin” zorganizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, „Seminaria superwizyjne”, „Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej” oraz „Intensywny Trening Kontaktu w Relacji Terapeutycznej” (rekomendowane przez Krakowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychoanalizy i Psychoterapii Psychodynamicznej),  „Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt” w  Ośrodku Terapii Gestalt PSSP w Krakowie.

Zajmuję się terapią, interwencją kryzysową, konsultacjami rodzinnymi, diagnozą psychologiczną.

Pracuję z osobami dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi, w tym z depresją, psychozą, a także z osobami w starszym wieku.

Główny obszar moich zainteresowań naukowych skupia się wokół psychologicznej i społecznej problematyki starzenia się, udzielania pomocy, a także aktywności ludzi starszych. Moje zainteresowania zawodowe dotyczą  zagadnień takich jak: Psychoterapia, Małe grupy społeczne, Tożsamość i pojęcie ja, Psychospołeczna problematyka wyuczonej bezradności i depresji.

Moje ulubione miejsca – morze, las, teatr

Biegle posługuję się  językiem angielskim w mowie i w piśmie – posiadam Certificate in Advanced English, 4337350, University of Cambridge. W Ośrodku Terapeutycznym „SZANSA” s.c. pracuję w Poradni Psychologicznej. Ponadto pracowałam w Zakładzie Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu jako asystent, a obecnie pracuję także w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym Żeńskim XAB Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 o/ X AB, jako starszy asystent.