Jestem psychologiem, magistrem pielęgniarstwa, psychoterapeutą i specjalistą psychoterapii uzależnień.
Ukończyłam Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich – Wydział Pielęgniarski we Wrocławiu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Nauk Społecznych, specjalność -psychologia kliniczna w Poznaniu, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS – kierunek Psychoterapia Poznawczo – Behawioralna w Warszawie (czteroletnie dwustopniowe studia podyplomowe) – z wyróżnieniem.
Ukończyłam także Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, Studium Psychologiczno – Menadżerskie w Łodzi, Studium Wiedzy o Profilaktyce Narkomanii w Warszawie.


Szkoliłam się w zakresie: terapii dialektyczno -behawioralnej (poziom podstawowy i zaawansowany) w Polskim Towarzystwie Terapii Dialektyczno – Behawioralnej w Warszawie, terapii schematu zaburzeń osobowości – wiązka B i C w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie, a także odbyłam szkolenie pn.: „Praktyka diagnozy i psychoterapii osób z syndromem DDA”.
Dodatkowo uczestniczyłam w licznych szkoleniach w zakresie technik wyobrażeniowych, terapii par pozostających w nasilonym konflikcie, terapii traumy, ustawień systemowych, terapii uzależnień behawioralnych, pracy z pacjentem po przemocy, pracy z krytykiem wewnętrznym, a także z niskim poczuciem własnej wartości.


Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1133 wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo – Behawioralnego nr 492 wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a także Certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej i Poznawczej.
Prowadzę psychoterapię w nurcie integracyjnym i poznawczo – behawioralnym wykorzystując nurty III fali (terapii schematu, terapii dialektycznej, Mindfulness), a także elementy terapii Gestalt.
Pracuję z osobami dorosłymi, głównie z syndromem DDA, z zaburzeniami lękowymi, nastroju, osobowości, zaburzeniami jedzenia i zaburzeniami stresowymi.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w szpitalu psychiatrycznym, klubach abstynenta, domu pomocy społecznej, poradni leczenia uzależnień, izbie wytrzeźwień.
W Ośrodku Terapeutycznym „SZANSA” s. c. od 20 lat pełnię funkcję dyrektora, pracuję także w Poradni Psychologicznej i Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
Prywatnie jestem szczęśliwą mamą i spełniam się jako „Złota Rączka” zarówno w pracach kobiecych jak i męskich.