Jestem psychologiem, specjalistą psychologii klinicznej.
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia ,UAM, specjalność kliniczna, tryb dzienny.
W ramach specjalizacji z psychologii klinicznej prowadzonej przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu odbyłam staże w akredytowanych ośrodkach i oddziałach klinicznych:
– Psychiatrycznym, psychiatrii dziecięcej, pediatrycznym, odwykowym, oddziale nerwic i zaburzeń osobowości, oddziale dziennym, psychiatrii sądowej, neurochirurgii, neurologii, hospicjum ( 15 miesięcy)

  • Szkolenie teoretyczne w ramach specjalizacji z Psychologii klinicznej: specjalistyczny blok podstawowy ( 270 godzin) oraz specjalistyczny blok szczegółowy: psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych ( 220 godzin)
  • Szkolenie : Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej praktyki przeprowadzone przez certyfikowanych interwentów kryzysowych PTP Grup Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN
  • Szkolenie: Podstawy systemowej konsultacji rodzin przeprowadzone przez Krakowski Ośrodek Terapii dzieci, młodzieży i rodzin.

Posiadam dyplom wydany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie: psychologia kliniczna Nr 006/2015.2/40.
Od wielu lat pracuję jako psycholog w szpitalu psychiatrycznym w Gorzowie Wlkp. na oddziałach: psychiatrycznym ogólnym, dziennym, w poradni zdrowia psychicznego, a obecnie na oddziale psychiatrii sądowej. Pełniłam funkcje psychologa konsultanta na oddziałach somatycznych WSzW w Gorzowie Wlkp.


Specjalizuję się w opiniowaniu sądowo-psychologicznym w sprawach dotyczących dorosłych, dzieci młodzieży.


Przez 15 lat pracowałam z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel.


Pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą koncentrując się na diagnostyce klinicznej psychologicznej, poradnictwie, interwencji kryzysowej, opiniowaniu w zakresie psychologii klinicznej.
W Ośrodku Terapeutycznym „SZANSA” s.c. zatrudniona jestem w Poradni Psychologicznej.
Jestem miłośniczką muzyki, posiadam dyplom II st. w klasie fortepianu PSM w Gorzowie Wlkp.
Pasjonują mnie języki obce i podróże.