Mariusz Krawczyk

Jestem pedagogiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, absolwentem Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, kierunek Psychopedagogika – studia magisterskie.
Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień PARPA nr 973, Tytuł zawodowy oraz Certyfikat Europejski International Education Society – Social Worker.
Uczestniczyłem w wielu szkoleniach, seminariach i kursach m.in.: Programie Rozwoju Osobistego – Instytut Psychologii Zdrowia Warszawa, Pracy z lękiem, Współuzależnieniu, Nawrotach w uzależnieniach.

Od ponad 20 lat pracuję głównie z osobami uzależnionymi w nurcie poznawczo-behawioralnym i integracyjnym, bliskie mi są również idee ruchów samopomocowych AA, NA, DDA, które uważam za ważne wsparcie w procesie psychoterapii.
W Ośrodku Terapeutycznym „SZANSA” s.c. pracuję w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia i pełnię funkcję kierownika Przychodni.
Interesują mnie podróże, sport, książka.