Od dnia 15 czerwca 2020 roku Poradnie Leczenia Uzależnień działające w Ośrodku Terapeutycznym “SZANSA” przy ul. Mieszka I 57/3 wracają do przyjmowania pacjentów w lokalizacji Poradni. Dla osób obawiających się zakażenia Koronawirusem lub będących w grupach ryzyka pozostaje możliwość prowadzenia terapii za pomocą kanałów teleinformatycznych.

Powraca również możliwość uczestnictwa w mniejszych grupach terapeutycznych z zachowaniem rygoru sanitarnego. W sprawie powrotu, dołączenia do grupy pacjenci proszeni są o kontakt z terapeutą prowadzącym zajęcia grupowe.

Grupa dla osób współuzależnionych – terapeutka Anna Głowacka;

Grupa dla osób uzależnionych od alkoholu (podstawowa) – terapeuci Mariusz Krawczyk i Anna Głowacka;

Grupa dla osób uzależnionych od alkoholu (pogłębiona) – terapeuci Ewa Piwarska i Elżbieta Wieczorek;

Grupa dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych – terapeuci Mariusz Krawczyk i Teresa Gnatek;

Grupa DDA wstępna – terapeutka Izabela Ratajczyk;

Grupa DDA pogłębiona – terapeutka Joanna Wieloch-Łyskawa;

Grupa uzależnień behawioralnych – terapeuci Sylwia Bukowska i Izabela Ratajczyk;

Grupa rodziców osób uzależnionych – terapeutka Ewa Piwarska;