Jestem pedagogiem, specjalistą psychoterapii uzależnień,  psychoterapeutą w  procesie certyfikacji.

Ukończyłam Uniwersytet Opolski Wydział Historyczno – Pedagogiczny na kierunku pedagogika , Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Ukończyłam także liczne szkolenia w zakresie terapii uzależnień, wspłuzależnienia i syndromu DDA:
Psychoterapia osób uzależnionych z zaburzeniami osobowości na różnych etapach procesu zdrowienia, „Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie, Terapia schematu
w psychoterapii uzależnień, Motywowanie do zmiany w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień PARPA nr 1118.

Aktualnie w Instytucie Ericksonowskim  realizuję całościowe szkolenie z psychoterapii i ubiegam
o certyfikat psychoterapeuty.

Pracuję głównie z osobami uzależnionymi w nurcie integracyjnym i ericksonowskimi  z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin.

W Ośrodku Terapeutycznym „SZANSA” s.c. pracuję w Przychodni Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia  jako terapeuta uzależnień

W chwili wolnej, oddaje się pasjom, takim jak malarstwo, lubię poezję, oraz kontakt z przyrodą.