NA

Zapraszamy na mityng Grupy NA "Właśnie Dzisiaj" w każdy:
poniedziałek o godzinie 18:00
- piątek o godzinie 17:30

Miejsce spotkań: 
Ośrodek Terapeutyczny „SZANSA” Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 57/3, pokój nr 4.

Anonimowi    Narkomani    ( z   ang.  Narcotics   Anonymous )    to   ogólnoświatowa,     wielojęzyczna 
i wielokulturowa Wspólnota. NA zostało założone w 1953 r. Przez 20 lat rozwijaliśmy się bardzo wolno. Od  chwili  wydania  w  1983  roku  naszego  Tekstu  Podstawowego  liczba  uczestników  i  mityngów gwałtownie  wzrosła.  Obecnie  w  ciągu  tygodnia   odbywa  się  ponad  58000 mityngów w 131 krajach. Proponujemy   zdrowienie    ze    skutków    choroby    uzależnienia  poprzez   regularne   uczestnictwo
w   mityngach  i  pracę   nad  Programem  12  Kroków.  Atmosfera  grupy  zapewnia  wzajemną  pomoc równych  sobie  osób  i  oferuje  nieustanne  wsparcie  tym,  którzy chcą prowadzić i utrzymywać życie wolne od zażywania narkotyków.
Nasza  nazwa,  Anonimowi  Narkomani,  nie  ma  na  celu  skupienia  uwagi   na  żadnym  konkretnym narkotyku,  ponieważ  NA  nie czyni różnicy  pomiędzy narkotykami,  włączając w to alkohol. Dołączyć
do   nas   może  każdy,  bezwarunkowo.  Nie  jesteśmy  związani  z  żadnymi  organizacjami, religiami, organami  ścigania  lub ośrodkami leczniczymi. Poprzez nasze działania i współpracę z uzależnionymi szukającymi  pomocy dążymy do tego,  aby pewnego  dnia każdy uzależniony  na świecie  miał  szansę doświadczyć posłania zdrowienia NA w swoim języku i kulturze.

Wspólnota Anonimowych Narkomanów, Region Polska:

  • SPIS MITYNGÓW,
  • KONTAKT,
  • LITERATURA ON-LINE,

WIĘCEJ INFORMACJI  NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.anonimowinarkomani.org

Informacja Publiczna e-mail: info@anonimowinarkomani.org