Nasza ofertę kierujemy do osób, które przeżywają  trudności osobiste i relacyjne (w związkach, w relacjach rodzinnych), cierpią z powodu problemów psychicznych i emocjonalnych, doświadczają objawów chorobowych lub dostrzegają je u swoich bliskich. Czasami napotykają życiowe kryzysy emocjonalne lub zwyczajnie chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, a także stawiają na własny rozwój pragną zmienić swoje dotychczasowe życie. Udzielamy pomocy psychiatrycznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, diagnostycznej, pojedynczym osobom, parom, rodzinom, dorosłym, młodzieży i dzieciom.


Co leczymy?

Jako podmiot leczniczy zajmujemy się leczeniem:

 • uzależnień chemicznych (alkoholizmu narkomanii, nikotynizmu, lekomanii)
 • behawioralnych (hazardu, pracoholizmu, siecioholizmu, seksoholizmu, zakupoholizmu itp.)
 • współuzależnienia i zaburzeń towarzyszących wszystkim osobom będącym w związku partnerskim z osobom uzależnioną lub związanym z uzależnionym poprzez więź rodzinną (rodzicom, rodzeństwu)
 • syndromu zwanego DDA /DDD czyli  osobom dorosłym wywodzącym się z rodziny z problemem uzależnienia lub z innym rodzajem destrukcji, które w aktualnym życiu nadal doświadczają przykrych konsekwencji przeszłości.
 • zaburzeń lękowych (np. lęku napadowego, uogólnionego, leku o zdrowie, OCD, zaburzeń
   adaptacyjnych)
 • zaburzeń osobowości ( np.  borderline, narcystycznej, unikającej, zależnej, anankastycznej,)
 • zaburzeń odżywiania (np. anoreksji, bulimii, otyłości)
 • zaburzeń urazowych (np. ostrej reakcji na stres, PTSD)
 • zaburzeń nastroju (np. depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, manii)
 • psychoz (np. schizoafektywnej, maniakalnej, depresyjnej paranoidalnej, schizofrenii),Pracujemy w wielu nurtach terapeutycznych: