Prywatna Poradnia Zdrowia Psychicznego

mieści się Gorzów Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 106/3.
Przyjęcia w Poradni odbywają się po wcześniejszym umówieniu z Rejestracją (+48  511 148 408).
Koszt wizyty ponosi Pacjent wg cennika

W Poradni pracuje:

Lek. med. Sylwia Sibik Schalinsky – specjalista psychiatra

Poradnia świadczy usługi w bezpośrednim kontakcie i kontakcie telefonicznym.


Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

mieści się Gorzów Wlkp. przy ul. Mieszka I 57/3

Dostępna jest:

• od  poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 18:00

• w piątek w godzinach 8:00 – 17:00

• zajęcia grupowe do godziny 20:00

Przyjęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub osobiście z Rejestracją (tel. +48 957205074). W ramach NFZ Pacjent nie ponosi kosztów świadczeń natomiast na zasadach komercyjnych wg cennika. Przychodnia świadczy usługi dla Pacjentów Uzależnionych i Członków Rodzin.
Po zarejestrowaniu Pacjent korzysta z porady diagnostycznej specjalisty terapii uzależnień i/lub specjalisty psychiatry i jest kierowany do systematycznego programu leczenia

W Przychodni pracuje specjalista psychiatra, certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień i specjaliści w trakcie procesu certyfikacji, superwizor psychoterapii, certyfikowani psychoterapeuci i psychoterapeuci w trakcie procesu certyfikacji, psychologowie, pedagodzy:

 • Mgr Kacper Gibowski – psycholog
 • mgr Teresa Gnatek – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Ewa Jaworska – Bylica – psycholog kliniczny, psychoterapeuta
  i superwizor psychoterapii, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji
 • mgr Mariusz Krawczyk – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Juliusz Krzemień – socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
 • mgr Izabela Matkowska – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień
  i psychoterapeuta  systemowy w procesie certyfikacji
 • mgr Ewa Piwarska – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji
 • mgr Edyta Sankiewicz – Skoczylas – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, licencjonowany terapeuta dialogu motywacyjnego
 • mgr Katarzyna Tokaj Czaja – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień
  w procesie certyfikacji
 • mgr Joanna Wieloch – Łyskawa – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTPB i EBACT, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • lek. med. Lidia Wywiał – specjalista psychiatra


Poradnia Psychologiczna

mieści się Gorzów Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 106/3

Przyjęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 9:00 – 20: 00 po wcześniejszym umówieniu z Rejestracją (tel. +48  511148408).  W ramach NFZ Pacjent nie ponosi kosztów świadczeń natomiast na zasadach komercyjnych wg cennika

W Poradni Psychologicznej pracują psychologowie kliniczni, certyfikowani psychoterapeuci i psychoterapeuci w trakcie procesu certyfikacji

 • mgr Ewa Dopierała – psycholog
 • mgr Ewa Jaworska – Bylica – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Gestalt, specjalista terapii uzależnień
  w procesie certyfikacji
 • mgr Małgorzata Karmelita – psychoterapeuta integracyjny i systemowy w procesie certyfikacji
 • mgr Teresa Orłowska – psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji
 • mgr Aleksandra Rajtar – psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w procesie certyfikacji
 • dr Joanna Śmigiel – psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy
  w procesie certyfikacji
 • mgr Justyna Urbaniak – psycholog kliniczny
 • mgr Elżbieta Wieczorek – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Joanna Wieloch – Łyskawa – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTPB i EABCT, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień