W 2022 r. realizujemy dwa programy dofinansowane przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. pn:

  1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA
  2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków

Programy skierowane są do Mieszkańców Gorzowa Wlkp.