Cennik usług płatnych nieobjętych finansowaniem przez NFZ obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.

  Rodzaj świadczenia    Ilość  Cena
Porada psychologiczna/ psychoterapeutyczna / specjalisty terapii uzależnień – diagnostyczna świadczenie komercyjne   45 min.  100,00 zł.
Porada psychologiczna/ psychoterapeutyczna/ specjalisty terapii uzależnień – kolejna świadczenie komercyjne   30 min.  60,00 zł
 Porada psychiatryczna – diagnostyczna / świadczenie komercyjne   30 min.  150,00 zł.
 Porada psychiatryczna – kolejna świadczenie komercyjne   20 min.  130,00 zł.
 Sesja psychoterapii indywidualnej  świadczenie komercyjne   50 – 60 min.  120,00 zł
 Sesja psychoterapii grupowej świadczenie komercyjne 180 min.  50,00 zł
 Sesja psychoterapii rodzinnej świadczenie komercyjne   50 – 60 min.  130,00 zł
  Zaświadczenie o uczestnictwie / ukończeniu  terapii   1 szt.  30,00 zł.
Zaświadczenie z opinią, psychologa/ psychoterapeuty/ specjalisty psychoterapii uzależnień ew. ze skierowaniem do leczenia w innej placówce  Za każdą rozpoczętą godzinę pracy  95,00 zł.
Opinia psychologiczna / psychoterapeutyczna / specjalisty terapii uzależnieńZa każdą rozpoczętą godzinę pracy    95,00 zł.
 Wydruk z dokumentacji lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem    1 str.  2,00 zł.
 Materiały do pracy terapeutycznej – uzgodnione indywidualnie z PacjentemKoszt pokrywa Pacjent