Cennik usług płatnych nieobjętych finansowaniem przez NFZ obowiązujący od 1 kwietnia 2021 r.

  Rodzaj świadczenia    Ilość  Cena
Porada psychologiczna/ psychoterapeutyczna / specjalisty terapii uzależnień – diagnostyczna świadczenie komercyjne   45 min.  100 zł.
Porada psychologiczna/ psychoterapeutyczna/ specjalisty terapii uzależnień – kolejna świadczenie komercyjne   30 min.  60 zł
 Porada psychiatryczna – diagnostyczna / świadczenie komercyjne   30 – 60 min.  150 – 170 zł.
 Porada psychiatryczna – kolejna świadczenie komercyjne   20 – 30 min.  130 – 150 zł.
 Sesja psychoterapii indywidualnej  świadczenie komercyjne   50 – 60 min.  120 zł
 Sesja psychoterapii grupowej świadczenie komercyjne 120 min.  50 zł
 Sesja psychoterapii rodzinnej świadczenie komercyjne   50 – 60 min.  130 zł
  Zaświadczenie o uczestnictwie / ukończeniu  terapii   1 szt.  30 zł.
Zaświadczenie z opinią, psychologa/ psychoterapeuty/ specjalisty psychoterapii uzależnień ew. ze skierowaniem do leczenia w innej placówce  Za każdą rozpoczętą godzinę pracy  95 zł.
Opinia psychologiczna / psychoterapeutyczna / specjalisty terapii uzależnieńZa każdą rozpoczętą godzinę pracy    95 zł.
 Wydruk z dokumentacji lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem (2 kopia)   1 str.  2 zł.
 Materiały do pracy terapeutycznej – uzgodnione indywidualnie z PacjentemKoszt pokrywa Pacjent