Cennik usług płatnych nieobjętych finansowaniem przez NFZ

obowiązujący od 1 października 2022 r.

  lp.  Rodzaj świadczenia    Ilość  Cena
  1.    Porada psychologiczna/ psychoterapeutyczna/ specjalisty terapii uzależnień – diagnostyczna
świadczenie komercyjne  
  45 min.  150,00 zł.
  2.  Porada psychologiczna/ psychoterapeutyczna/ specjalisty terapii uzależnień – kolejna 
świadczenie komercyjne  
  30 min.  100,00 zł
  3.    Porada psychiatryczna – diagnostyczna świadczenie komercyjne    20 – 30 min.  180,00 zł.
  4.    Porada psychiatryczna – kolejna świadczenie komercyjne    20 min.  180,00 zł.
  5.    Sesja psychoterapii indywidualnej  świadczenie komercyjne    50 – 60 min.  150,00 zł
  6.  Sesja psychoterapii grupowej świadczenie komercyjne  120 min.  50,00 zł
  7.  Sesja psychoterapii rodzinnej świadczenie komercyjne    50 – 90 min.  180,00 – 250 zł
  8.  Zaświadczenie o uczestnictwie / ukończeniu  terapii    1 szt.  30,00 zł.
  9.  Zaświadczenie z opinią, psychologa/ psychoterapeuty/ specjalisty psychoterapii uzależnień ew. ze skierowaniem do leczenia w innej placówce    Za każdą godzinę pracy  specjalisty  110,00 zł.
  10.  Opinia psychologiczna/psychoterapeutyczna/ specjalisty terapii uzależnień  Za każdą godzinę pracy specjalisty    110,00 zł.
  11.  Wydruk z dokumentacji lub kserokopia (pierwszy egzemplarz bezpłatnie, każdy kolejny wg cennika)  potwierdzona za zgodność
z oryginałem  
  1 str.  3,00 zł.
  12.  Materiały do pracy terapeutycznej – uzgodnione indywidualnie z Pacjentem    ——————–  Koszt pokrywa Pacjent