Czasami decyzja o skorzystaniu z pomocy psychiatry nie jest łatwa. Z jednej strony obawiamy się przyznać się do tego, że sami nie radzimy sobie z problemami psychicznymi, których doświadczamy, z drugiej zgodnie z panującymi stereotypami psychiatra kojarzy nam się z problemem wstydliwym, społecznie nieakceptowanym.

Zdarza się, że mylimy psychiatrę z psychologiem myśląc, że w zasadzie różnicy między nimi nie ma. Nie jest to prawda.

Kim wobec tego jest psychiatra? To absolwent studiów medycznych – lekarz, który ukończył specjalizację z dziedziny psychiatrii i uzyskał tytuł specjalisty. To ekspert
od ludzkiej psychiki. Wie jak funkcjonuje ludzki mózg, kiedy jego praca jest prawidłowa, · a kiedy zaburzona. W oparciu kryteria diagnostyczne potrafi rozpoznać określoną chorobę
i zastosować odpowiednie leczenie farmakologiczne. Kiedy choroba utrudnia wykonywanie obowiązków zawodowych psychiatra wystawia zwolnienie lekarskie na okres trwania choroby i powrotu do zdrowia.

W naszym Ośrodku psychiatra, psycholog, psychoterapeuta i specjalista psychoterapii uzależnień to członkowie zespołu wzajemnie się uzupełniający i współpracujący ze sobą
w celu przyśpieszenia pożądanych efektów leczenia.

Specjaliści psychiatrzy w naszym Ośrodku pracują w następujących miejscach: