Psychoterapia jest pracą nad powrotem do równowagi psychicznej lub lepszym poznaniem siebie i rozwojem osobistym. Jej celem jest dokonanie konkretnych zmian w przeżywaniu, myśleniu i zachowaniu człowieka, przepracowanie problemów obecnych lub z przeszłości, rozwój kompetencji emocjonalnych, poprawa relacji, samooceny lub motywacji. Jest specjalistyczną metodą leczenia problemów i dolegliwości, w przypadku, których ważną rolę odgrywają czynniki psychiczne.  Psychoterapia opiera się przede wszystkim na rozmowie, choć psychoterapeuta może zaproponować też inną aktywność, np. pisanie, rysowanie, oglądanie zdjęć, odgrywanie ról i scenek.

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to najczęściej psycholog, (ale także może być absolwentem studiów medycznych lub innych humanistycznych), który jest w trakcie lub ukończył dodatkowe, 4 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii. W pewnym zakresie jego kompetencje pokrywają się z tymi, które posiada psycholog kliniczny. Istnieje kilka wiodących szkół psychoterapii, co wiąże się z tym, że szkolenie psychoterapeuty może bardziej akcentować różne elementy funkcjonowania psychiki. Do najpowszechniej spotykanych szkół psychoterapii należą:

W naszym Ośrodku pracują psychoterapeuci lub osoby w trakcie procesu certyfikacji
w następujących miejscach: