Po czym poznać, że używanie substancji psychoaktywnych (alkoholu, leków, narkotyków, w tym dopalaczy i nikotyny) lub wykonywanie pewnych czynności (robienie zakupów, używanie komputera, Internetu, granie, robienie zakupów, uprawianie seksu) jest szkodliwe bądź stanowi już bardzo poważny problem?

Na przykład wtedy, gdy nie potrafisz sobie odmówić przyjęcia jakiejś substancji lub wykonania jakiejś czynności, nawet, gdy prosi Cię o to ktoś bliski. A jeśli odmówisz, Twoje myśli jak bumerang będą wracały do substancji lub określonej czynności.

Jednym z sygnałów może też być fakt, że zaczynasz ukrywać się z zażywaniem lub zachowaniem. Okłamujesz bliskich, co do ilości czy częstotliwości zażytej substancji lub wykonywanej czynności. Unikasz rozmowy na temat określonego zachowania lub zażywania z bliskimi, a to oni szybciej niż Ty zauważą, że dzieje się z Tobą coś niepokojącego.

Tym czymś niepokojącym jest rozwijającym się proces uzależnienia od określonej substancji lub czynności.

Co z takim problemem można i powinno się zrobić? Najbardziej kompetentną osoba, do której należałoby się udać jest specjalista psychoterapii uzależnień.

Kim jest specjalista psychoterapii uzależnień?

Specjalista psychoterapii uzależnień to absolwent studiów humanistycznych (pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, psychologii), ale także, medycznych (lekarz, mgr pielęgniarstwa), który jest w trakcie lub ukończył szereg szkoleń z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia, i uzyskał certyfikat uprawniający go do samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia.  W pewnym zakresie kształcenie zawodowe specjalisty psychoterapii uzależnień przypomina ścieżkę kształcenia psychoterapeuty z tym, że specjalista psychoterapii uzależnień zajmuje się psychoterapią w wąskim zakresie ograniczonym jedynie do psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia., nie zaś innych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Często specjaliści psychoterapii uzależnień decydują się na kontynuowanie kształcenia i rozpoczynają naukę w szkołach psychoterapii, a w dalszej perspektywie uzyskują certyfikat psychoterapeuty. Warto zaznaczyć, że specjaliści psychoterapii uzależnień nie są psychoterapeutami niezależnie od tego jak sami siebie nazywają, ale to pozostaje kwestią niewiedzy lub etyki zawodowej.

W naszym Ośrodku pracują specjaliści psychoterapii uzależnień lub osoby w trakcie procesu certyfikacji i w następujących miejscach: