Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia mieści się Gorzów Wlkp. przy ul. Mieszka I 57/3

Dostępna jest:

• od  poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 18:00

• w piątek w godzinach 8:00 – 17:00

• zajęcia grupowe do godziny 20:00

Przyjęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub osobiście z Rejestracją (tel. +95 7205 074). W ramach NFZ Pacjent nie ponosi kosztów świadczeń natomiast na zasadach komercyjnych wg cennika

W Przychodni pracują specjaliści psychiatrzy, certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień i specjaliści w trakcie procesu certyfikacji, certyfikowani psychoterapeuci i psychoterapeuci w trakcie procesu certyfikacji, psychologowie, pedagodzy.

W okresie pandemii Przychodnia świadczy usługi w bezpośrednim kontakcie i w kontakcie telefonicznym.